Month: April 2020

น้ำแข็งแห้ง ดรายไอซ์ DRY ICE

น้ำแข็งแห้ง ดรายไอซ์ DRY ICE

น้ำแข็งแห้ง น้ำแข็งแห้งคือคาร์บอนไดออกไซด์เยือกแข็งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกของเรา เป็นก๊าซที่เราหายใจออกระหว่างการหายใจและก๊าซที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง นอกจากนี้ยังเป็นก๊าซชนิดเดียวกันที่เติมลงในน้ำเพื่อทำน้ำโซดา ก๊าซนี้มักถูกจับระหว่างกระบวนการทางอุตสาหกรรมและนำไปรีไซเคิลเพื่อทำน้ำแข็งแห้ง น้ำแข็งแห้งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการแช่แข็งและการเก็บรักษาสิ่งต่าง ๆ เป็นน้ำแข็งเนื่องจากอุณหภูมิที่เย็นจัด: -109.3 ° F หรือ -78.5 ° C น้ำแข็งแห้งถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากสามารถแช่แข็งได้ง่ายและจัดการได้ง่ายโดยใช้ถุงมือหุ้มฉนวน น้ำแข็งแห้งเปลี่ยนจากของแข็งเป็นก๊าซระเหิดโดยตรงในสภาพบรรยากาศปกติโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนของเหลวเปียก จึงได้ชื่อว่าน้ำแข็งแห้ง การนำไปใช้งาน น้ำแข็งแห้งถูกนำมาใช้ประโยชน์หลาย ๆ ด้าน เช่น ในอุตสาหกรรมอาหารประเภทไอศกรีม นม เบเกอรี่ ไส้กรอก และเนื้อสัตว์ เพื่อถนอมอาหารในขั้นตอนการผลิตหรือในการขนส่งหรือเก็บอาหารสำหรับเสิร์ฟบนเครื่องบิน ใช้ในการขนส่งเวชภัณฑ์ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องจักร แบบหล่อหรือแม่พิมพ์ หรือใช้ในการบดเย็นวัสดุสังเคราะห์ที่แตกยาก นอกจากนี้ยังใช้ในการทำหมอก ควัน ในการแสดงต่าง ๆ และอาจใช้ผสมในเครื่องดื่มเพื่อให้เกิดฟองปุด และให้เกิดความเย็น เป็นต้น